VAT w przypadku kradzieży towaru

Wyrok WSA w Łodzi z 27.4.2021 r., I SA/Łd 171/21

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2021
Liczba tekstów: 3155