VAT ujęty w fakturze dokumentującej aport jako element przychodu

Wyrok WSA w Gliwicach z 4.2.2021 r., I SA/Gl 1143/20

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179