VAT - podstawa prawna odliczenia kwoty podatku naliczonego

Wyrok NSA

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237