VAT od transakcji rozliczenia prac adaptacyjnych

Wyrok WSA w Krakowie z 1.8.2019 r., I SA/Kr 1325/18

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 12/2019
Liczba tekstów: 2992