VAT od składników majątku w przypadku likwidacji spółki

Wyrok NSA z 11.9.2018 r., I FSK 1785/16

A A A
alt text
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 4/2019
Liczba tekstów: 2902