VAT od najmu pobieranego przez kuratora spadku

Wyrok WSA w Gliwicach z 12.12.2018 r., III SA/Gl 783/18

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 5/2020
Liczba tekstów: 3045