VAT - działalność sezonowa a sankcja

Wyrok NSA z 16.4.2003 r., III SA 2864/01

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248