Uwzględnienie VAT w wierzytelnościach odpisanych jako nieściągalne

Wyrok NSA z 13.11.2019 r., II FSK 3787/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026