Ustalenie przez strony umowy dzierżawy faktu przeniesienia na dzierżawcę kosztu podatku od nieruchomości rodzi obowiązek uwzględnienia jego wartości w kwocie czynszu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem VAT usługi dzierżawy

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3.9.2019 r., 0114-KDIP1-3.4012.324.2019.1.RMA

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237