Ustalenie „dnia zapłaty” zobowiązania na potrzeby CIT

Wyrok NSA z 25.7.2019 r., II FSK 2753/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142