Usługi leasingu a towarzyszące im usługi ubezpieczenia przedmiotu umowy leasingu jako świadczenia odrębne i niezależne

Usługi leasingu a towarzyszące im usługi ubezpieczenia przedmiotu umowy leasingu jako świadczenia odrębne i niezależne

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 12/2019
Liczba tekstów: 2992