Usługi inżynierskie - niepełna implementacja VI Dyrektywy

Wyrok WSA z 12.10.2005 r., III SA/Wa 2219/05

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3067