Usługi ciągłe w VAT

Wyrok NSA z 15.12.2017 r., I FSK 173/16

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 5/2019
Liczba tekstów: 2911