Uprawnienie organu podatkowego do zastosowania tzw. sankcyjnej stawki w podatku od czynności cywilnoprawnych w czasie trwania kontroli podatkowej lub skarbowej

Glosa do wyroku NSA z 29.1.2013 r., II FSK 177/111

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248