Uprawnienie do zastosowanie stawki 0% do transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w przypadku gdy nabywca dokonuje wywozu towarów własnym środkiem transportu, a dostawca dysponuje jedynie oświadczeniem nabywcy, że towar będzie przetransportowany do innego kraju unijnego

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24.9.2021 r., 0112-KDIL1-3.4012.294.2021.2.JK

Katarzyna Niedabylska
Autorka jest doradcą podatkowym, radcą prawnym, starszym konsultantem podatkowym w warszawskim biurze Rödl & Partner
DOI: 10.32027/MOPOD.22.1.11
A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226