Uprawdopodobnienie na przykładzie świadczenia usług prostytucji

Glosa do wyroku NSA z 23.10.2018 r., II FSK 3069/16 niepubl.

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2970