Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską a Wielką Brytanią – podstawowe postanowienia celno-podatkowe

dr Filip Majdowski
Autor jest byłym wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski), przedstawicielem Ministerstwa Finansów w unijnej grupie High Level Working Party on Tax Questions (HLWP), członek Biura do spraw podatkowych (CFA) OECD; poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem.
DOI: 10.32027/MOPOD.21.3.2
A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237