Ulga na złe długi w przypadku zbycia należności

Wyrok NSA z 26.2.2019 r., I FSK 45/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026