Ulga na złe długi w przypadku likwidacji dłużnika

Wyrok NSA z 17.6.2021 r., I FSK 2261/15

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204