Ulga mieszkaniowa w przypadku rozwiązania umowy dożywocia

Wyrok WSA w Gdańsku z 10.3.2021 r., I SA/Gd 1179/20

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248