Ulga mieszkaniowa w przypadku braku wspólności majątkowej odnośnie do gruntu

Wyrok WSA w Poznaniu z 11.2.2016 r., I SA/Po 2215/15

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3067