Ujęcie faktury korygującej zwiększającej obrót

Wyrok WSA w Warszawie z 30.6.2011 r., III SA/Wa 30/11

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248