Uiszczenie wymagalnej należności publicznoprawnej jako przesłanka zastosowania instytucji prawa karnego skarbowego

Uiszczenie wymagalnej należności publicznoprawnej jako przesłanka zastosowania instytucji prawa karnego skarbowego

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 6/2020
Liczba tekstów: 3056