Udostępnienie paragonu fiskalnego w przypadku sprzedaży online

Wyrok WSA w Warszawie z 8.4.2019 r., III SA/Wa 2043/18

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 3087