Udokumentowanie nabycia darowizny od członka najbliższej rodziny

Wyrok NSA z 11.12.2019 r., II FSK 2954/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 8/2020
Liczba tekstów: 3078