Udokumentowanie doręczenia korekty faktury osobie fizycznej

Wyrok WSA w Warszawie z 28.4.2015 r., III SA/Wa 2686/14

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 12/2019
Liczba tekstów: 2992