Uczestnictwo nierezydenta w polskiej spółce komandytowej a powstanie zakładu zagranicznego

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z 13.11.2014 r., IPPB5/423-765/14-4/AJ

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204