Test określoności obecnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na podatników obowiązek dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi

Ocena projektu z 15.7.2018 r. dotyczącego zmian w tym zakresie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179