Termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których podatnik poniósł stratę podatkową

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Katowicach z 25.11.2016 r., 2461-IBPB-1-2.4518.39.2016.2.BD

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 3191