Termin powstania obowiązku VAT od wpłat dokonywanych na poczet świadczonej usługi turystyki

Wyrok NSA z 26.8.2020 r., I FSK 292/16

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179