Termin pobrania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i środków na PFRON

Wyrok NSA z 25.11.2016 r., II FSK 2995/14

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 8/2020
Liczba tekstów: 3078