Sukcesja interpretacji indywidualnych w przypadku zmiany formy prawnej podatnika

Wyrok NSA z 25.8.2020 r., II FSK 951/18

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226