Stwierdzenie nieważności decyzji w przypadku jej wygaśnięcia

Wyrok NSA z 19.12.2017 r., II FSK 1258/14

A A A
alt text
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2019
Liczba tekstów: 2880