Stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej, a art. 224 § 1 Ordynacji podatkowej

Stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej, a art. 224 § 1 Ordynacji podatkowej

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 3191