Stosowanie zasady ceny rynkowej w przypadku gwarancji/poręczeń1 udzielanych w ramach grup kapitałowych. Czy nieodpłatna gwarancja może być rynkowa?

Stosowanie zasady ceny rynkowej w przypadku gwarancji/poręczeń1 udzielanych w ramach grup kapitałowych. Czy nieodpłatna gwarancja może być rynkowa?

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204