Stawka VAT na wynajem krótkoterminowy pracownikom

Wyrok WSA w Rzeszowie z 16.1.2020 r., I SA/Rz 835/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2020
Liczba tekstów: 3109