Stawka VAT na umowę cesji lokali mieszkalnych

Wyrok WSA w Łodzi z 10.11.2021 r., I SA/Łd 654/21

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248