Stawka VAT na dostawę mediów

Wyrok NSA z 1.10.2015 r., I FSK 1006/13

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 3087