Stawka VAT na dostawę lokali w ramach cesji deweloperskiej

Wyrok WSA w Szczecinie z 9.9.2020 r. I SA/Sz 441/20

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179