Stawka VAT dla zestawu produktów

Wyrok WSA w Warszawie z 28.2.2007 r., III SA/Wa 1370/06

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204