Stawka VAT 0% od usług transportu międzynarodowego

Wyrok WSA w Białymstoku z 11.3.2009 r., I SA/Bk 19/09

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026