Środki zaskarżania czynności kontrolnych organów podatkowych

Dr Dariusz Zalewski
Autor jest doktorem nauk prawnych, sędzią WSA w Warszawie (2012–2017) i WSA w Białymstoku (od 2017 r.), autorem m.in. książek Kontrola podatkowa. Komentarz praktyczny oraz Kontrola podatkowa działalności gospodarczej.
DOI: 10.32027/MOPOD.21.1.3
A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226