Sprzedaż nieruchomości, która nie została ujęta w ewidencji środków trwałych

Wyrok WSA w Poznaniu z 19.6.2019 r., I SA/Po 297/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026