Sprzeczność sentencji z uzasadnieniem w interpretacji indywidualnej

Wyrok NSA z 9.1.2015 r., I FSK 39/14

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 2981