Spółka komandytowa na gruncie Dyrektywy 2008/7

Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12.10.2016 r., II FSK 2399/14

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2021
Liczba tekstów: 3155