Spółka cywilna podatnikiem podatku od nieruchomości

Wyrok NSA z 13.3.2017 r., II FPS 5/16

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179