Solidarna odpowiedzialność w split payment za niewykonanie zobowiązania podatkowego ubezpieczającego

Wyrok WSA w Warszawie z 16.4.2019 r., III SA/Wa 2519/18

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 3016