Skutki utraty prawa do opodatkowania stawką 9% w podatku dochodowym od osób prawnych

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2.9.2021 r., 0111-KDIB2-1.4010.268.2021.1.MK

Joanna Litwińska
Autorka jest doradcą podatkowym, Biuro Rödl & Partner w Krakowie
Joanna Bielecka
Autorka jest konsultantem podatkowym A2, Biuro Rödl & Partner w Krakowie
DOI: 10.32027/MOPOD.21.4.11
A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179