Skutki popadnięcia płatnika w trudności finansowe na tle odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe niewpłacenia w terminie pobranego podatku

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248