Skutki podatkowe wystąpienia w spółce jawnej zysków z lat ubiegłych w momencie przekształcenia tej spółki w inną spółkę osobową

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30.10.2018 r., 0111 – KDIB2 – 2.4014.157.2018.1.MM

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 3016